pussel

Modul 3 – Perspektiv på samverkan

Nedan följer en beskrivning av innehåll och upplägg på kursens tredje och sista modul i form av förberedelser som behöver göras, tidsschema, samt kurslitteratur och inspelat kursmaterial.

Innehåll och upplägg

Modul 3 behandlar området: ”Organisering av samverkan, juridik, etik och extern finansiering”. Vid detta tillfälle kommer olika exempel från forskningen och praktiken att belysas med hjälp av gästföreläsningar, paneldebatt med inbjudna gäster, samt interaktiva gruppdiskussioner med utrymme för erfarenhetsutbyte. Modulen avslutats med presentation och diskussion av slutuppgiften för kursen. Den litteratur samt inspelat kursmaterial som ingår i modul 3 finner ni längst ner på denna sida. Varmt välkomna att använda materialet som är licensierat under en Creative Commons Attribution 4.0 Internationell licens. Vi vill gärna följa hur materialet nyttjas så maila oss och berätta hur ni använt materialet (eugenia.perez_vico@fek.lu.se).

 

Förberedelser inför modul 3

A. Instuderingsfrågor

Läs litteratur och ta del av förinspelat material som ligger till grund för denna modul, och formulera två frågor som relaterar till organisering och mätning, samt två frågor om juridiska och etiska aspekter på samverkan baserat på egna erfarenheter och avvägningar.

B. Inlämning av slutuppgift:

Skicka in slutuppgiften (i pdf-format) via e-post till kursledarna (Anna, Eugenia och Diamanto) samt övriga kursdeltagare (se adresser på översiktssidan) senast 27 november klockan 12. Förbered presentation av slutuppgiften för övriga under 10 minuter, som inkluderar motivering till ditt val av uppgift och reflektioner om hur du arbetat med uppgiften och lärdomar av det.

Slutuppgiften består av att göra en av följande fyra uppgifter (ca 1500 ord) där det tydligt framträder att du som kursdeltagare har tagit del av de olika perspektiv som diskuterats inom ramen för kursen:

  • Revidera/skissa en kurs utifrån att stärka samverkansperspektivet, eller
  • Revidera/skriva en faktisk eller fiktiv forskningsansökan utifrån att stärka samverkansperspektivet med utgångspunkt i forskningens behov och förutsättningar, eller
  • Revidera/skriva ett samverkansavsnitt att inkludera i en akademisk portfölj i CV eller inför meritering, eller
  • Revidera/skriva ett annat strategiskt dokument som fångar in dina lärdommar från kursen i syfte att stärka samverkansstödet

 

 

Schema

Torsdag 3 december: Organisering av samverkan, juridik, etik och extern finansiering

10:30 – 11:45     
Diskussioner med utgångspunkt i om organisering och mätning av samverkan (instuderingsfrågor)

11:45 – 12:45   
Lunchpaus

12:45 – 14:15        
Juridiska aspekter på samverkan
Föreläsare: Malin Wallin (Wallin Olofsson Advokatbyrå)

14:15 – 14:30         
Paus

14:45 – 16:00              
Diskussioner om etiska och juridiska aspekter (instuderingsfrågor) med utgångspunkt i föreläsningen av Malin Wallin, samt kursmaterial relaterat till etiska aspekter

 

Fredag 4 december: Finansiärers perspektiv, slutpresentationer och kursavslut

9:15 – 10:30
Finansiärernas perspektiv: Pågående initiativ i Högskolesverige relaterat till samverkan – en översikt
Panelister: Jenny Björkman och Torbjörn Eng (RJ), Elisabeth Blomberg (Formas), Maria Landgren (Vinnova)

10:30 – 10:45  
Paus

10:45 – 11:45    
Presentationer av slutuppgift

11:45 – 12:45        
Lunch och kursutvärdering online

12:45 – 13:45         
Presentationer av slutuppgift

13:45 – 14:00    
Paus

14:00 – 15:00        
Presentationer av slutuppgift

15:00 – 15:30    
Uppsummering, utvärdering och avslut

 

Kurslitteratur – Modul 3

Bjursell, C., Dobers, P. & Ramsten, A-C. (2016). Kap 3, 4, 6 i Samverkansskicklighet: för personlig och organisatorisk utveckling. Stockholm: Studentlitteratur.

Svensson, P. (2019) Motverka!, sid.149-158 i Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag.

Pink, S. & Fors, V. (2018). Samverkansetik, sid. 69- 91 i Berg, M., Willim, R., & Fors, V. (red.). Samverkansformer. Nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap. (2018) Stockholm: Studentlitteratur.

Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2020) Från folkbildning till kunskapsproduktion: Samverkan mellan akademi och samhälle. I Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.) Om styrning och kontroll i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.

Mcinnis, C (1998) Academics and Professional Administrators in Australian

Universities: dissolving boundaries and new tensions, Journal of Higher Education Policy and

Management, 20:2, 161-173, DOI: 10.1080/1360080980200204

Övrigt fördjupningsmaterial

Två filmer med Nils-Eric Sahlin

Ansvarsfull teknisk utveckling – AI, robotik och etik

Förinspelat kursmaterial – modul 3

Organisering av samverkan

Mätning av samverkan

Samtal med Nils-Eric Sahlin om etik