pussel

Modul 2 – Perspektiv på samverkan

Nedan följer en beskrivning av innehåll och upplägg på kursens andra modul, de förberedelser som behöver göras inför modulen, tidsschema, samt kurslitteratur och material för modul 2.

Innehåll och upplägg

Modul 2 består av två områden:
1: Samverkan inom utbildning
2: Samverkan för kunskapsöverföring och tillgänglig görande
Båda områden kommer att belysa olika exempel från forskningen och praktiken med hjälp av gästföreläsningar, paneldebatt med inbjudna gäster, samt interaktiva gruppdiskussioner med utrymme för erfarenhetsutbyte. Den litteratur, samt de filmer som ingår i modul 2 finner ni längst ner på denna sida. Varmt välkomna att använda materialet som är licensierat under en Creative Commons Attribution 4.0 Internationell licens. Vi vill gärna följa hur materialet nyttjas så maila oss och berätta hur ni använt materialet (eugenia.perez_vico@fek.lu.se).

Förberedelser inför modul 2

A. Instuderingsfrågor

Läs litteratur och ta del av det material som ligger till grund för denna modul och formulera 2 frågor utifrån området ”Samverkan inom utbildning” (område 1). Dessa frågor kommer att ligga till grund för gruppdiskussionerna inom modulen.

B. Inlämningsuppgift

Skriv ner dina erfarenheter av samverkan i relation till området ”Kunskapsöverföring/tillgängliggörande” (område 2) och/eller intervjua en kollega och reflektera över hens erfarenheter (max 1 000 ord). Dina reflektioner kommer att ligga till grund för diskussioner inom denna modul. Förbered diskussionen genom att formulera tre frågeställningar utifrån dina reflektioner. Deadline: Skicka in din inlämningsuppgift (i word eller pdf-format) via e-post till kursledarna (Anna, Eugenia och Diamanto) senast onsdag 28 oktober kl 12.00

Schema

Måndag 2 november: Samverkan inom utbildning – exempel från forskningen och praktiken

10:00 – 10:15
Välkomna

10:15 – 11:15
Forskningens perspektiv på samverkan inom utbildning
Föreläsare: Lars Geshwind (KTH)

11:15 – 12:00
Frågor och diskussioner (med Lars)

12:00 – 13:00
Lunch paus

13:00 – 14:00
Open Lab
Föreläsare: Mats Danielson (SU)

14:00 – 14:15
Fika paus

14:15 – 15:30
Diskussion relaterat till ”Samverkan inom utbildning” (instuderingsfrågor)
Anna Jonsson, Diamanto Politis, Eugenia Perez-Vico

Tisdag 3 november – Samverkan för kunskapsöverföring och tillgängliggörande – exempel från forskningen och praktiken

10:00 – 12:00
Diskussioner i små grupper utifrån erfarenheter från olika former av samverkan inom kunskapsöverföring och tillgängliggörande (inlämningsuppgift)

12:00 – 13.45
Lunch paus

13:45 – 15:00
Praktiska erfarenheter från olika former av samverkan inom kunskapsöverföring och tillgängliggörande (PANEL)
Panelister: Magnus Bremmer (SU), Mats Danielsson (KTH), David Nilsson (Director, WaterCentre@KTH)

15:00 – 15:45
Reflektion från panelen och avslutning

Kurslitteratur – Modul 2

Ahlgren-Moritz, et al. (2016) kap 1-2, 4 och 6 i Vägen till samverkanssäkrad utbildning: Metoder och strategier.

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/20440/Samverkanssakrad-utbildning-Del-1-Metoder-strategier.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Bengtsson, L. (2013) Utbildningssamverkan för jobb, innovation och företagande, Almega. https://www.almega.se/app/uploads/imported/Utbildningssamverkan-for-jobb-A.pdf

Bercovitz, J., & Feldmann, M. (2006). Entrepreneurial universities and technology transfer: A conceptual framework for understanding knowledge-based economic development. Journal of Technology Transfer, 31, 175-188.

 

DN Kulturdebatt (2019) Det krävs humanistiskt nytänkande i alla led. Magnus Bremmer. 2019-03-25. https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/magnus-bremmer-det-kravs-humanistiskt-nytankande-i-alla-led/

Magnell, M., & Geschwind, L. (2019). A seamless blend of research and professional practice: dual coupling in engineering education. Higher education Research & Development, 38(4), 807-818.

Förinspelade föreläsningar – modul 2

Forskningens perspektiv på samverkan inom teknik- och kunskapsöverföring – en översikt

Samverkan i akademiskt entreprenörskap

Samverkans roll i att kommunicera