pussel

Modul 1

Nedan följer en beskrivning av innehåll och upplägg på kursens första modul, de förberedelser som behöver göras inför modulen, tidsschema, samt kurslitteratur och material som tillhör modul 1.

Innehåll och upplägg

Modul 1 kan grovt delas in i två övergripande områden:

1) Den första (Perspektiv på och konsekvenser av samverkan) ger en introduktion till samverkan och belyser olika möjligheter, konsekvenser och utmaningar som kan förekomma i samverkan mellan akademi och omvärld.

2) Den andra delen (Samverkan inom forskning) tar upp samverkan inom forskning där olika exempel från forskningen och praktiken kommer att belysas. Modulen varvar föreläsningar, paneldebatt med inbjudna gäster, gruppdiskussioner med utrymme för erfarenhetsutbyten.

Den litteratur, samt de filmer som ingår i modul 1 finner ni längst ner på denna sidan.

Varmt välkomna att använda materialet som är licensierat under en Creative Commons Attribution 4.0 Internationell licens. Vi vill gärna följa hur materialet nyttjas så maila oss och berätta hur ni använt materialet (eugenia.perez_vico@fek.lu.se).

Förberedelser inför modul 1

A. Instuderingsfrågor

Läs litteraturen, titta på de förinspelade föreläsningarna för denna modul och formulera 2 frågor utifrån respektive område (1 och 2 ovan). Dessa frågor kommer att ligga till grund för gruppdiskussionerna inom modulen.

B. Inlämningsuppgift

Skriv ner dina erfarenheter av samverkan inom forskning och/eller intervjua en kollega och reflektera över hens erfarenheter (max 1 000 ord). Dina reflektioner kommer att ligga till grund för diskussioner inom denna modul. Förbered diskussionen genom att formulera tre frågeställnigar utifrån dina reflektioner. Deadline: Skicka in din inlämningsuppgift (i word eller pdf-format) via e-post till kursledarna (Anna, Eugenia och Diamanto) senast måndag 12 oktober kl 12.00

Schema

Onsdag 14 oktober: Samverkan – Möjligheter, konsekvenser och utmaningar

10.00 – 12.00
Introduktion av kursen, dess pedagogik samt presentation av kursdeltagare. Diskussion relaterat till ”perspektiv på och konsekvenser av samverkan – en översikt” (instuderingsfrågor för område 1)
Anna Jonsson, Diamanto Politis, Eugenia Perez Vico

12.00 – 13.00
Lunch paus

13:00 – 14:15
Samhällets behov av akademin och av samverkan (PANEL)
Panelister: Carl Mikael Dufberg (Vice VD, IBM Sverige), Andreas Linderyd (Ideel Arena), Gunnar Björkman (Stockholm stads innovationsdirektör.

14:15 – 14:30
Fika paus

14:30 – 15:30
Diskussioner kopplat till panelen

15:30 – 15:45
Uppsummering och avslut för dagen

Torsdag 15 oktober: Samverkan inom forskning – exempel från forskningen och praktiken

9:00 – 10:00
Samhälleliga förväntningar på akademins samverkan – en översikt av utvecklingen inom högskolepolitiken
Föreläsare: Mats Benner (KTH/LU)

10:00 – 10:30
Fika paus

10:30 – 11:30
Diskussion relaterat till ”Samverkan inom forskning” (instuderingsfrågor för område 2)
Anna Jonsson, Diamanto Politis, Eugenia Perez Vico

11:30 – 12:30
Lunch paus

12.30 – 14.00
Diskussioner i smågrupper utifrån erfarenheter från olika former av samverkan inom forskning (inlämningsuppgift)

14.00-14.15
Fika paus

14.15- 15.30
Presentationer från gruppdiskussionerna

15:30 – 15:45
Uppsummering och avslut för dagen

Kurslitteratur – Modul 1

Benner, M. & Sörlin, S. (2015) Samverkansuppgiften i ett historiskt och institutionellt perspektiv. VINNOVA Analys VA. https://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/va_15_02_t.pdf

Bjursell, C., Dobers, P. & Ramsten, A-C. (2016). Kap 2 i Samverkansskicklighet: för personlig och organisatorisk utveckling. Stockholm: Studentlitteratur.

Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2019.) Kunskap mellan elfenbenstorn och marknadstorg, sid. 9-14 i Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag.

Perez Vico, E. (2018). En översikt av forskningen om samverkansformer och deras effekter, sid. 29- 50 i Berg, M., Willim, R., & Fors, V. (red.). Samverkansformer. Nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap. (2018) Stockholm: Studentlitteratur.

Perkmann, M. et al. (2013) Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. Research Policy, 42, 423-442.

Prop. 2016/17:50, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, 24 November 2016.

Förinspelade föreläsningar – modul 1

Del 1 – Perspektiv på och konsekvenser av samverkan

Bakgrunden och sammanhanget för kursen
Begrepp och förhållningssätt kopplat till samverkan
Föreställningar om samverkan
Samverkansformer
Förutsättningar för och konsekvenser av samverkan

Del 2 – Forskningens perspektiv på samverkan inom forskning

Konceptuella idéer om samverkan och forskningspraktiker
Ett exempel på en studie av kunskapssamverkan