Ökad samverkanskompetens inom universitet och högskolor: Utveckling och test av ett kurskoncept

 

Detta Vinnova-projekt syftar till för att utveckla, genomföra och utvärdera ett kurskoncept kring samverkan för lärare och forskare på svenska lärosäten kring samverkan med det omgivande samhället.

Projektets kommer att bidra till lärande och kunskapsutveckling om hur utbildningsinsatser kan skapa förutsättningar för forskare och lärare att samverka med det omgivande samhället, genom att bjuda in till kritisk och strategisk reflektion över samverkansuppgiften.

Projektet, som löper över två år, kommer genomföras i samverkan med 16 svenska lärosäten genom samarbete med projektet SPETS (Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan) och är kopplat till Vinnovas kunskapsplattform om universitetens roll i samhället (MUM).

Projektet leds av Eugenia Perez Vico tillsammans med Diamanto Politis och Anna Jonsson